Zapisy uzupełniające po 1.01.2021

Klient - konsument posiadający Jednoosobową Działalność Gospodarczą posiada takie same uprawnienia co do odstąpienia od umowy oraz reklamacji i rękojmi jakie posiada konsument nie będący JDG.  

Regulamin obowiązujący po 25.12.2014

 

Wstęp:

 

 • Hurtceny.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie hurtceny.pl prowadzony przez Tales sp. Z o.o. Z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stoczniowców 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydz.iał Gospodarczy pod numerem KRS 0000147603, oraz  NIP: 6792747171 , z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym kontakt@hurtceny.pl

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie po 25 grudnia 2014 roku.

 • Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zapoznaniem się z nim.

 • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, są realizowane na zasadach dotychczasowych.

   

Zamówienia:

 

 • Mimimalna wartość zamówienia wynosi 20zł.

  Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.

 • Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta (z zastrzeżeniem informacji podanych w opisie).

 • Informacje przeznaczone dla konsumentów zawarte na stronach Sklepu są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, podane z rzetelnością wymaganą w stosunkach danego rodzaju. Ze względu jednak na błędy które czasami mogą się pojawić w opisach produktów w razie wątpliwości prosimy o kontakt, lub skierowanie zapytania do producenta.

 • Zamieszczone wizerunki mają charakter podglądowy, w związku z tym mogą się nieznacznie różnić od oferowanych. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi ich zastosowania podanych przez producentów na etykietach.

 • Wszystkie ceny podane na stronach internetowych hurtceny.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT.

 • Zastrzegamy sobie prawo anulowania zamówienia w sytuacji naruszenia warunków niniejszego regulaminu.

 • Zamówienie realizowane jest w przeciągu 24h do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia go lub zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Jeśli dany produkt nie jest dostępny w naszym magazynie czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 2 tygodni (wówczas Klient jest informowany o opóźnieniu).

 • Zamówienia można składać za pośrednictwem strony www.hurtceny.pl poprzez specjalny formularz

 • Zakończenie zamówienia poprzez naciśniecie przycisku :

 • Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone pocztą elektroniczną.

 • Aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić na stronie internetowej Sklepu, po zalogowaniu się na swoje konto.

 • W przypadku braku towaru lub stwierdzenia, że towar jest uszkodzony zastrzegamy sobie prawo anulowania zamówienia po wcześniejszym poinformowaniu klienta o takiej sytuacji.

   

Koszt i forma dostawy:

 

 • Nie wysyłamy zamówień za granicę Polski.

 • Przesyłki są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST , do paczkomatów INPOST oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 • Klient dokonuje wyboru metody dostarczenia zamówienia.

 • W przypadku  problemów z realizacją zamówienia zastrzegamy sobie prawo wyboru firmy kurierskiej.

 • Koszt dostawy widoczny jest zawsze w momencie składania zamówienia.

 

 

Cennik obowiązuje przy maksymalnej wadze paczki 25kg

*Podany w tabeli czas dostawy liczony jest od momentu przekazania przesyłki kurierowi.

 

 

 • Odbiór osobisty zakupionych produktów: poniedziałek- piątek w godz. 8:00 - 16.00 (sobota – niedziela i święta nieczynne).

 • Po złożeniu zamówienia prosimy oczekiwać na informację mailową iż produkty zostały przygotowane do odbioru.

 • Płatność za odbiory osobiste tylko za odliczoną gotówkę.

 • Przesyłki przygotowane do odbioru oczekują na klienta do 14 dni roboczych, po tym czasie zamówienie zostaje anulowane i rozpakowane.

Sposoby i terminy płatności :

 

Dla Państwa wygody przy składaniu zamówień akceptujemy poniższe formy płatności:

 

 • gotówka przy odbiorze osobistym

 • przelew na konto sklepu

 • karta kredytowa

 • płatności internetowe

 

 

 Reklamacje i zwroty:

 

 • Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.

 • Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.

 • Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą, bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym ze Sklepem, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na wolny od wad. Reklamacje takie rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych.

 • Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.

   

Prawo odstąpienia od umowy

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni

odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej

rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Tales Sp. Z o.o. ul. Saska 23 30-720 Kraków , tel. 513-735-377 , kontakt@hurtceny.pl o swojej decyzji o odstąpieniu odniniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres "Tales Sp. Z o.o. ul. Saska 23 , 30-720 Kraków" niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób

inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat : Tales. Sp. Z o.o. , ul. Stoczniowców 3 , 30-709 Kraków , kontakt@hurtceny.pl

Ja/My(

*)

niniejszym informuję/informujemy(

*)

o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(

*)

umowy dostawy następujących rzeczy(

*)

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(

*)

/o świadczenie następującej usługi(

*)

Data zawarcia umowy(

*)

/odbioru(

*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 • Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu:

Tales sp. z o.o.

ul. Stoczniowców 3
30 - 709 Kraków,

 

 

 • Gratisowe produkty nie podlegają reklamacji.

 • Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

 • Odbierając przesyłkę należy sprawdzić jej stan i zawartość przy kurierze. Kurier zobowiązany jest umożliwić taką weryfikację. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności towarów z zamówieniem kurier sporządza tzw. "protokół szkody".

 • Podstawą złożenia reklamacji w naszym sklepie jest przesłanie "protokołu szkody" na adres mailowy: kontakt@hurtceny.pllub faksem na numer 12-397-14-31 Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

 

 

 

Pozostałe informacje:

 

 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres:

   

kontakt@hurtceny.pl
j.kowalik@hurtceny.pl • Na życzenie wystawiamy Faktury VAT. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję przy składaniu zamówienia.

 • Faktury VAT przesyłane są w formie elektronicznej (gotowe do wydruku) na podany w zamówieniu adres mailowy.

 • Oferta objęta promocją obowiązuje do momentu wyczerpania się zapasów.

 • W przypadku chwilowego braku gratisu wybranego przy składaniu zamówienia, zastrzegamy sobie możliwość wymiany go na inny dostępny.

 • Uprzejmie prosimy o przemyślane zakupy oraz o weryfikację zamówienia przed dokonaniem ostatecznej akceptacji.

 • Po złożeniu zamówienia, nie istnieje możliwość dokonywania w nim zmian. Nie łączymy zamówień.Bezpieczeństwo:

 • Wysyłając formularz rejestracyjny Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w tym formularzu w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych", Dz.U. Nr 133, poz. 883.

 • Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych, o której mowa wyżej.

 • Transakcje wykonywane przy użyciu kart płatniczych są autoryzowane przy współpracy z serwisem Transferuj.pl ora PayU - transmisja jest szyfrowana a dostęp do danych przekazywane są instytucjom obsługującym płatności internetowe przez zlecającego płatność.

 • administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami jest Tales. Sp. Z o.o.

 • podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Tales sp. Z o.o. oraz sklepu internetowego hurtceny.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach hurtceny.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

 • Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w hurtceny.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Tales Sp. Z o.o. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 • Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w hurtceny.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje: 

   

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w hurtceny.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w hurtceny.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.  

 

 

Informacje kontaktowe :

 

W przypadku wystąpienia potrzeby kontaktu najlepiej zrobić to poprzez kontakt mailowy wysyłając wiadomość na adres elektroniczny : kontakt@hurtceny.pl lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu stacjonarnego : 12-423-57-40 (wewn.128) oraz numerem komórkowym 513-735-377. Wszelkie dokumenty księgowe, reklamacyjne oraz zwroty towarów należy wysyłać na poniższy adres korespondencyjny :

 

Tales Sp. Z o.o.

ul. Stoczniowców 3

30-709 Kraków

(dopisek "sklep internetowy") 

 

 

Informacje ogólne: 

 

Właścicielem internetowego sklepu www.hurtceny.pl jest firma:

Tales sp. z o.o.
30-709  Kraków, ul. Stoczniowców 3

NIP 679-27-47-171 REGON 356592170
KRS nr 0000147603 

Rachunek bankowy:


PNB Paribas Bank

PL 62 1750 1048 0000 0000 2050 2247

------------------------------------------------------------

Regulamin poniższy jest regulaminem obowiązującym do dn. 25.12.2014

 

Regulamin sklepu

www.hurtceny.plWstęp:

 • Sklep internetowy Hurtceny zwany dalej Sklepem.

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie.

 • Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, są realizowane na zasadach dotychczasowych.

Zamówienia:

 • Mimimalna wartość zamówienia wynosi 20zł.

  Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.

 • Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta (z zastrzeżeniem informacji podanych w opisie).

 • Informacje przeznaczone dla konsumentów zawarte na stronach Sklepu są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, podane z rzetelnością wymaganą w stosunkach danego rodzaju. Ze względu jednak na błędy które czasami mogą się pojawić w opisach produktów w razie wątpliwości prosimy o kontakt, lub skierowanie zapytania do producenta.

 • Zamieszczone wizerunki mają charakter podglądowy, w związku z tym mogą się nieznacznie różnić od oferowanych. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi ich zastosowania podanych przez producentów na etykietach.

 • Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta Sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie. Wszystkie ceny są podane z uwzględnieniem wszystkich podatków - tzw. ceny brutto. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

 • Zastrzegamy sobie prawo anulowania zamówienia w sytuacji naruszenia warunków niniejszego regulaminu.

 • Zamówienie realizowane jest w przeciągu 24h do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia go lub zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Jeśli dany produkt nie jest dostępny w naszym magazynie czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 2 tygodni (wówczas Klient jest informowany o opóźnieniu).

 • Zamówienia można składać za pośrednictwem strony www.hurtceny.pl poprzez specjalny formularz

 • Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone pocztą elektroniczną.

 • Aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić na stronie internetowej Sklepu, po zalogowaniu się na swoje konto.

   

Koszt i forma dostawy:

 • Nie wysyłamy zamówień za granicę Polski.

 • Przesyłki są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierierskiej, Poczty Polskiej.

 • Klient dokonuje wyboru metody dostarczenia zamówienia.

 • Zastrzegamy sobie prawo wyboru firmy kurierskiej.

 • Koszt dostawy:

 

Sposób dostawy

 

Całkowity koszt dostawy (zawiera VAT)

 

Czas dostawy

 

Przesyłka kurierska paczka (przedpłata)

14,99 zł

24-48 h*

Przesyłka kurierska (płatność przy odbiorze) 

19,99zł

24-48 h*

Poczta Polska

13zł

24-72 h*

Odbiór osobisty

0,00 zł

-

Zamówienia powyżej 400zł przesyłka kurierska GRATIS !!!

0,00 zł

24-48 h*

 

Cennik obowiązuje przy maksymalnej wadze paczki 25kg

*Podany w tabeli czas dostawy liczony jest od momentu przekazania przesyłki kurierowi.

 

 

 • Odbiór osobisty zakupionych produktów: poniedziałek- piątek w godz. 9:00 - 16.00 (sobota – niedziela i święta nieczynne).

 • Po złożeniu zamówienia prosimy oczekiwać na informację mailową iż produkty zostały przygotowane do odbioru.

 • Płatność za odbiory osobiste tylko za odliczoną gotówkę.

 • Przesyłki przygotowane do odbioru oczekują na klienta do 5 dni roboczych, po tym czasie zamówienie zostaje anulowane i rozpakowane.

Formy płatności:

Dla Państwa wygody przy składaniu zamówień akceptujemy poniższe formy płatności:

 • gotówka przy odbiorze

 • przelew na konto sklepu

 • karta kredytowaReklamacje i zwroty:

 • Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.

 • Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.

 • Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą, bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym ze Sklepem, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na wolny od wad. Reklamacje takie rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych.

 • Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.

 • Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 10 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...) ", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwrot towaru odbywa się na koszt zwracającego. Zgodnie z art.7 pkt.1 w.w. ustawy warunkiem przyjęcia zwrotu jest pisemne oświadczenie dołączone do zwracanych towarów (wysłanie listu poleconego przed upływem 10 dni o rezygnacji z produktu). Ponadto należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego termin wydania towaru oraz kopię dokumentu potwierdzającego zakup.

 • Zwrot zapłaconej kwoty za towar dokonywany jest przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do 7 dni od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy www.hurtceny.pl.

 • Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu:

Tales sp. z o.o.
30 - 720 Kraków, ul. Saska 23

 

 

 • Gratisowe produkty nie podlegają reklamacji.

 • Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

 • Odbierając przesyłkę należy sprawdzić jej stan i zawartość przy kurierze. Kurier zobowiązany jest umożliwić taką weryfikację. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności towarów z zamówieniem kurier sporządza tzw. "protokół szkody".

 • Podstawą złożenia reklamacji w naszym sklepie jest przesłanie "protokołu szkody" na adres mailowy: kontakt@hurtceny.pllub faksem na numer 12-397-14-31 Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

Pozostałe informacje:

 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres:

   

kontakt@hurtceny.pl
j.kowalik@hurtceny.pl • Na życzenie wystawiamy Faktury VAT. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję przy składaniu zamówienia.

 • Faktury VAT przesyłane są w formie elektronicznej (gotowe do wydruku) na podany w zamówieniu adres mailowy.

 • Oferta objęta promocją obowiązuje do momentu wyczerpania się zapasów.

 • W przypadku chwilowego braku gratisu wybranego przy składaniu zamówienia, zastrzegamy sobie możliwość wymiany go na inny dostępny.

 • Uprzejmie prosimy o przemyślane zakupy oraz o weryfikację zamówienia przed dokonaniem ostatecznej akceptacji.

 • Po złożeniu zamówienia, nie istnieje możliwość dokonywania w nim zmian. Nie łączymy zamówień.Bezpieczeństwo:

 • Wysyłając formularz rejestracyjny Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w tym formularzu w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych", Dz.U. Nr 133, poz. 883.

 • Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych, o której mowa wyżej.

 • Transakcje wykonywane przy użyciu kart płatniczych są autoryzowane przy współpracy z serwisem Transferuj.pl - transmisja jest szyfrowana.

 

 

Informacje ogólne: 

Właścicielem internetowego sklepu www.hurtceny.pl jest firma:

Tales sp. z o.o.
30 - 709 Kraków, ul. Stoczniowców 3

NIP 679-27-47-171 REGON 356592170
KRS nr 0000147603 

Rachunek bankowy:


Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie

62 1750 1048 0000 0000 2050 2247